Contact us

Kecheng Optoelectronic Technology co.,Ltd. Yancheng
NO.43 Taihu Road, Tinghu District, Yancheng City, Jiangsu China

Post:224000
Tel:+86-515-68033300
             68033390
             68033399
Fax:+86-515-68033398
E-mail:yckc@kc-motor.com 

Message

Name:
Phone:
Fax:
Address:
Message:
Code:  Code *
      

Language